ЕлТро-ВР ЕООД - изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации Изграждане, ремонт и
поддръжка на всички видове
електрически инсталации
ЕлТро-ВР - Начало ЕлТро-ВР - Контакти
"ЕлТро-ВР" ЕООД предлага следните услуги: - изграждане, ремонт и поддържане на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти - ел. табла и захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление и др.; - изграждане, ремонт и поддържане на вътрешни телефонни мрежи - кабелни крайщници, захранване на крайщници, телефонни линии, програмиране и препрограмиране на телефонни централи; - изграждане на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти; - абонаментно поддържане на вътрешни телефонни мрежи, пожароизвестителни инсталации, домофонни уредби.
Реклама
Статии

Статии

Избор на сечение на проводник

От данните, съдържащи се в следната таблица, може приблизително да се избере сечение на проводника в зависимост от мощността и тока на консуматора, както и подходящ предпазител за съответния токов кръг.

Пример за избор на сечение на проводник:

Задача: Да се захрани електронагревателен уред с мощност W = 4.75 kW с меден проводник, положен в кабелен канал.

Изчисляване на тока: I = W/U. Напрежението ни е известно: 220 V. Съгласно формулата консумираният ток е I = 4750/220 = 21.6 A.

По условието на задачата захранващия кабел ще бъде положен в пластмасов кабелен канал, което е равносилно на скрита инсталация. Проводниците са от мед. Затова при избора на сечение на проводника се насочваме към колона "скрита инсталация", подколона "мед". От тази колона търсим клетка с най-близката по-голяма стойност на тока - 27.0 A. Необходимото сечение на проводника е 4 кв. мм.
Открита инсталация
Сечение на проводника,
кв. мм
Скрита инсталация
Мед
Алуминий
Мед
Алуминий
Ток, A Мощност, kW* Ток, A Мощност, kW* Ток, A Мощност, kW* Ток, A Мощност, kW*
220 V 380 V** 220 V 380 V** 220 V 380 V** 220 V 380 V**
11.0 2.4 - - - - 0.5 - - - - - -
15.0 3.3 - - - - 0.75 - - - - - -
17.0 3.7 6.4 - - - 1.0 14.0 3.0 5.3 - - -
23.0 5.0 8.7 - - - 1.5 15.0 3.3 5.7 - - -
26.0 5.7 9.8 21.0 4.6 7.9 2.0 19.0 4.1 7.2 14.0 3.0 5.3
30.0 6.6 11.0 24.0 5.2 9.1 2.5 21.0 4.6 7.9 16.0 3.5 6.0
41.0 9.0 15.0 32.0 7.0 12.0 4.0 27.0 5.9 10.0 21.0 4.6 7.9
50.0 11.0 19.0 39.0 8.5 14.0 6.0 34.0 7.4 12.0 26.0 5.7 9.8
80.0 17.0 30.0 60.0 13.0 22.0 10.0 50.0 11.0 19.0 38.0 8.3 14.0
100.0 22.0 38.0 75.0 16.0 28.0 16.0 80.0 17.0 30.0 55.0 12.0 20.0
140.0 30.0 53.0 105.0 23.0 39.0 25.0 100.0 22.0 38.0 65.0 14.0 24.0
170.0 37.0 64.0 130.0 28.0 49.0 35.0 135.0 29.0 51.0 75.0 16.0 28.0

Забалежки:
* - еднофазна мощност;
** - за преминаване към трифазна мощност е необходимо данните от колоната да се умножат по 1.732 (квадратен корен от 3).

Източник: http://biznov.ru/Info.html   

Доверете се на нашият професионализъм, лоялност и коректност!
   
«ЕлТро-ВР» ЕООД — изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации.
Copyright © 2008 - ElTro-VR. All rights reserved.
Webdesign: ArtStudioBM.
Яндекс.Метрика