ЕлТро-ВР ЕООД - изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации Изграждане, ремонт и
поддръжка на всички видове
електрически инсталации
ЕлТро-ВР - Начало ЕлТро-ВР - Контакти
"ЕлТро-ВР" ЕООД предлага следните услуги: - изграждане, ремонт и поддържане на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти - ел. табла и захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление и др.; - изграждане, ремонт и поддържане на вътрешни телефонни мрежи - кабелни крайщници, захранване на крайщници, телефонни линии, програмиране и препрограмиране на телефонни централи; - изграждане на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти; - абонаментно поддържане на вътрешни телефонни мрежи, пожароизвестителни инсталации, домофонни уредби.
Реклама
Статии

Статии

Сечение и диаметър на проводник

Производителите на кабели маркират върху изолацията им сечението на проводниците (тоководещите жила). Всеки опитен електротехник е в състояние «на око» да определи сечението на даден проводник. Как обаче да постъпим, ако нямаме необходимия опит, а върху изолацията на кабела липсва маркировка за сечението на проводника или тя не е четлива?

В този случай трябва да се върнем към ученическите си години и да си спомним формулата за пресмятане на лице на кръг S=πd2/4. Тъй като π/4=0,785, можем да използваме следния по-практичен вариант на формулата – S=0,785d2. В следната таблица са представени диаметърът и сечението на най-използваните проводници в електрически инсталации за бита.

Диаметър и сечение на проводник
Диаметър d, mm Сечение S, mm2
0,797885  0,50
0,977205  0,75
1,128379  1,00
1,381977  1,50
1,784124  2,50
2,256758  4,00
2,763953  6,00
3,568248 10,00

Ако разполагаме с микрометър или шублер, след като измерим диметъра на даден проводник, използвайки формулата за лице на кръг или горната таблица, лесно определяме сечението на проводника. Ако нямаме измерителен инструмент, диаметърът на проводника можем да определим по следния начин. Навиваме плътно проводника, на който предварително сме свалили изолацията, върху кръгъл предмет – пирон, молив, химикалка, отверка и т.н. Получаваме спирала, която се състои от определен брой навивки. С обикновена линийка измерваме дължината на спиралата. Разделяйки тази дължина на броя на навивките получаваме диаметъра на проводника. Точността, с която определяме диаметъра на проводника по описания начин, е толкова по-голяма, колкото повече са навивките на спиралата.

Източник: http://eksstroy.com/articles/70/   

Доверете се на нашият професионализъм, лоялност и коректност!
   
«ЕлТро-ВР» ЕООД — изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации.
Copyright © 2008 - ElTro-VR. All rights reserved.
Webdesign: ArtStudioBM.
Яндекс.Метрика