ЕлТро-ВР ЕООД - изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации Изграждане, ремонт и
поддръжка на всички видове
електрически инсталации
ЕлТро-ВР - Начало ЕлТро-ВР - Контакти
"ЕлТро-ВР" ЕООД предлага следните услуги: - изграждане, ремонт и поддържане на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти - ел. табла и захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление и др.; - изграждане, ремонт и поддържане на вътрешни телефонни мрежи - кабелни крайщници, захранване на крайщници, телефонни линии, програмиране и препрограмиране на телефонни централи; - изграждане на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти; - абонаментно поддържане на вътрешни телефонни мрежи, пожароизвестителни инсталации, домофонни уредби.
Реклама
Статии

Статии

Датчици за движение и осветеност

Често вместо електрически ключ за управление на осветлението се използва датчик за движение и осветеност. Датчикът за движение реагира на инфрачервена светлина. При появата на движещ се обект в контролираната зона датчикът включва осветлението, а след изтичането на предварително зададен интервал от време осветлението се изключва.

Датчикът за движение и осветеност е приложим за вътрешно и външно осветление, навсякъде където трябва да бъде осветено при преминаване на човек, или търсенето на ключове затруднява и където може да се забрави включено осветлението – около къщи, магазини, паркинги, коридори, фоайета и др. За всеки случай се настройва индивидуално време на работа на уреда (лампата) след получаване на сигнала за включване. По този начин може да се избере, например, при преминаване през коридора осветлението да се включва за 1 минута, при влизане в тоалета за 6 мин и т.н. При повторно получаване на сигнал след изтичане на зададеното време, лампата се включва отново. Датчикът има и функция за следене на външната осветеност. Благодарение на нея, лампата пред входната врата, например, може да се включва при преминаване до датчика само през тъмната част на денонощието. С един датчик може да се управляват няколко лампи, които се включват едновременно.

Датчикът има регулатори, с които се настройват следните параметри:

  1. Чувствителността на датчика за движение, така че електрическата верига да не се включва, например, при преминаване на дребни домашни животни;
  2. Прага на осветеност, при който да сработи осветлението (обикновено от 5 до 1000 lux);
  3. Времето за светене - обикновено от 5±3 sec. до 12±3 min.

Електрическата схема за свързване на датчика е представена на фиг.1.Датчик за движение и осветеност Датчик за движение и осветеност Датчик за движение и осветеност

Доверете се на нашият професионализъм, лоялност и коректност!
   
«ЕлТро-ВР» ЕООД — изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации.
Copyright © 2008 - ElTro-VR. All rights reserved.
Webdesign: ArtStudioBM.
Яндекс.Метрика