ЕлТро-ВР ЕООД - изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации Изграждане, ремонт и
поддръжка на всички видове
електрически инсталации
ЕлТро-ВР - Начало ЕлТро-ВР - Контакти
"ЕлТро-ВР" ЕООД предлага следните услуги: - изграждане, ремонт и поддържане на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти - ел. табла и захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление и др.; - изграждане, ремонт и поддържане на вътрешни телефонни мрежи - кабелни крайщници, захранване на крайщници, телефонни линии, програмиране и препрограмиране на телефонни централи; - изграждане на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти; - абонаментно поддържане на вътрешни телефонни мрежи, пожароизвестителни инсталации, домофонни уредби.
Реклама
Статии

Статии

Девиаторна схема на осветление

(Управление на източник на светлина от две точки)

Понякога се налага един източник на светлина (една група източници) да се управлява от две точки. Ето няколко примера на такава ситуация:

  1. Коридор – единият ключ се намира в началото на коридора, другият – в края; влизате в коридора – включвате осветлението, преминавате през коридора – изключвате осветлението.
  2. Стълбище – единият ключ е отдолу, другият – отгоре.
  3. Спалня – единият ключ е на входа (влизате – включвате), а другият – до леглото (лягате да спите и изключвате).

Девиаторна схема на осветлениеЗа реализирането на тази схема се използва ключ сх.6 (девиаторен ключ). По външен вид той не се отличава от ключ сх.1 (обикновен ключ). По вътрешното си устройство обаче е коренно различен. Обикновения ключ (ключ сх.1) има две точки на присъединяване и един контакт на изключване, а девиаторният ключ (ключ сх.6) има три точки на присъединяване и един контакт на превключване.

Някои производители, например "Найден Киров" АД - Русе, прилагат към електрическите ключове, които произвеждат, схема на свързване.

При девиаторната схема на осветление, независимо от положението на двата ключа, източникът на светлина може да се включва и изключва от всеки от ключовете.

Електрическа схема

Електрическата верига между фазата и лампата (източника на светлина) се прекъсва не от един ключ, както е в обикновената схема, а от два девиаторни ключа (ключ сх.6). При това тези два девиаторни ключа са свързани помежду си с двойка проводници.

Електрическа схема на осветление с девиаторни ключове

Монтажна схема

Много хора, които не са професионални електротехници, правят ремонт на електрическите си инсталации самостоятелно. Нещо повече, сами изграждат електрически инсталации в новопостроени помещения. Някои от тях обаче изхождат от принципа «правя го така, както е начертано». И реализират инсталацията с единични (ПВА1 или ПВА2) «незащитени» проводници, т.е. твърди или гъвкави проводници, имащи единична изолация. Специално за такива хора по-долу е показана монтажната схема с една разпределителна кутия. Ако вместо една лампа се включва група от лампи, кабелите за допълнителните лампи се включват паралелно на кабела на начертаната в схемата лампа.

Монтажна схема на осветление с девиаторни ключове

Стар вариант на девиаторната схема

В стари електрически инсталации се среща още един вариант на девиаторната схема. При този вариант фаза и нула се подават и към двата ключа, а лампата е включена между тях (т.е. девиаторните ключове не са свързани помежду си с двойка проводници). Недостатък на схемата е, че дори при изключена лампа, към нея може да е подадена фаза. Всъщност, когато лампата е изключена, към двата и извода се подава или нула или фаза.

Стар вариант на девиаторна схема на осветление

Доверете се на нашият професионализъм, лоялност и коректност!
   
«ЕлТро-ВР» ЕООД — изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации.
Copyright © 2008 - ElTro-VR. All rights reserved.
Webdesign: ArtStudioBM.
Яндекс.Метрика