ЕлТро-ВР ЕООД - изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации Изграждане, ремонт и
поддръжка на всички видове
електрически инсталации
ЕлТро-ВР - Начало ЕлТро-ВР - Контакти
"ЕлТро-ВР" ЕООД предлага следните услуги: - изграждане, ремонт и поддържане на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти - ел. табла и захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление и др.; - изграждане, ремонт и поддържане на вътрешни телефонни мрежи - кабелни крайщници, захранване на крайщници, телефонни линии, програмиране и препрограмиране на телефонни централи; - изграждане на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти; - абонаментно поддържане на вътрешни телефонни мрежи, пожароизвестителни инсталации, домофонни уредби.
Реклама
Статии

Статии

Схема на осветление с кръстат ключ

(Управление на източник на светлина от три точки)

Понякога се налага един източник на светлина (една група източници) да се управлява от три точки. Ето идин такъв пример:

  1. Детска или хотелска стая с две единични легла – единият ключ е на входа (влизате – включвате), до всяко от двете легла има ключ (лягате да спите и изключвате).

За реализирането на тази схема се използва ключ сх.8 (кръстат ключ). Той има четири точки на присъединяване и две положения, представени на фиг.1.

Кръстат ключ

В първото положение на кръстатия ключ т.1 е комутирана към т.3, а т.2 – към т.4, във второто положение т.1 е комутирана към т.4, а т.2 – към т.3. От тук идва и наименованието на ключа – кръстат.

Кръстатият ключ има два контакта на превключване. Той може да се разглежда като съставен от два девиаторни ключа в общ корпус и с общ клавиш за управление (фиг.2).

Устройство на кръстат ключ

Електрическа схема

Някои производители, например "Найден Киров" АД - Русе, прилагат към електрическите ключове, които произвеждат, схема на свързване.

При схемата на осветление с кръстат ключ, независимо от положението на трите ключа, източникът на светлина (лампата) може да се включва и изключва от всеки от ключовете.

Електрическата верига между фазата и лампата (източника на светлина) се прекъсва не от един ключ, както е в обикновената схема, а от два девиаторни (ключ сх.6) и един кръстат ключ. При това всеки от девиаторните ключове е свързан с кръстатия ключ с двойка проводници.

Електрическа схема на осветление с кръстат ключ

Монтажна схема

Много хора, които не са професионални електротехници, правят ремонт на електрическите си инсталации самостоятелно. Нещо повече, сами изграждат електрически инсталации в новопостроени помещения. Някои от тях, обаче, изхождат от принципа «правя го така, както е начертано». И реализират инсталацията с единични (ПВА1 или ПВА2) «незащитени» проводници, т.е. твърди или гъвкави проводници, имащи единична изолация. Специално за такива хора по-долу е показана монтажната схема с една разпределителна кутия. Ако вместо една лампа се включва група от лампи, кабелите за допълнителните лампи се включват паралелно на кабела на начертаната в схемата лампа.

Монтажна схема на осветление с кръстат ключ

Доверете се на нашият професионализъм, лоялност и коректност!
   
«ЕлТро-ВР» ЕООД — изграждане, ремонт и поддръжка на всички видове електрически инсталации.
Copyright © 2008 - ElTro-VR. All rights reserved.
Webdesign: ArtStudioBM.
Яндекс.Метрика